lajf

life is brutal and full of zasadzkas,
and czasami kopas w dupas very mocno,
so ju hew to be ostrozny bo za każdym korner czai się dandżer,
bat remember sometajms są chwile, dla których warto lajf