linijka

baƂagan na biurku?
potrzebujesz linijki?
wydrukuj sobie linijke:)
przyklady znajdzie na stronie

Some printable paper rulers

http://www.vendian.org/mncharity/dir3/paper_rulers/

ponizej kopia lokalna:
meterstick_cm_in.pdf, meterstick_cm_in_2meters.pdf, meterstick_cm_mm.pdf, meterstick_large.pdf, meterstick_large2.pdf, rulers_cm_in_decimal.pdf, rulers_cm_in_narrow.pdf, rulers_cm_in_simple.pdf, rulers_combo.pdf, rulers_metric.pdf, rulers_metric_narrow.pdf, ruler_foot.pdf, ruler_foot_a4.pdf, rules_cm.pdf, rules_cm_20cm.pdf, rules_cm_narrow.pdf, rules_cm_narrow_20cm.pdf,
rules_cm_numberfree.pdf, rules_mm.pdf, squares_cm_in.pdf

select

mam jakis sentyment do tej funkcji zwracajacej htmlowego selecta

<?PHP

function selectTabs($selName, $tabs, $id, $cssLen=NULL)
{
 if ($css_len==NULL) $size = '150px';
 unset($sel);
 $select.='<select name="'.$selName.'" style="width:'.$cssLen.';" >';
 $select.="n";
 $select.='<option value="">'."</option>n";
 if ( count($tabs)>0)
 {
  foreach ($tablica as $key => $value) {
    $select.='<option ';
    if (trim($id) == trim($key)){ $select.=' selected ';}
     $select.='value="'.$key.'">'.$value."</option>n";
  }
  $select.='</select>';
  return $select;
 }
}
?>